Ohita
Etenkin suurten ja vaativien rakennushankkeiden kohdalla tietomallit ovat ennemmin sääntö kuin poikkeus.
Etenkin suurten ja vaativien rakennushankkeiden kohdalla tietomallit ovat ennemmin sääntö kuin poikkeus.

Uutinen -

Tietomalli vähentää virheitä

Nykyisin yhä useampi suomalainen rakennushanke etenee virtuaalisen tietomallin (Building Information Modelling), ei pelkkien rakennuspiirustusten varassa. Digitaaliseen tietomalliin on koottu rakennuksen koko elinkaaren aikaiset tiedot, joita voidaan hyödyntää hankkeen eri vaiheissa.

− Rakennusten virtuaalimallit eivät ole vain tulevaisuutta, vaan jo vahvasti tätä päivää, sanoo tietomallinnusohjelmistoja tarjoavan Trimblen rakentamisen ratkaisupäällikkö Sampo Oksama. Tietomalleja on käytetty rakennusalalla parikymmentä vuotta, aluksi lähinnä teräsrakennesuunnittelussa, jossa tietoa on hyödynnetty rakenteiden valmistamisessa. Sittemmin myös betonipuoli on alkanut käyttää tietomallinnusta koko ajan tehokkaammin, ja viimeisten viiden vuoden aikana tietomallinnusten hyödyntäminen on yleistynyt niin ikään työmailla. Etenkin suurten ja vaativien rakennushankkeiden kohdalla tietomallit ovat ennemmin sääntö kuin poikkeus.

− Rakennusliikkeet ovat nähneet, että malleista on etua. Skanska on päättänyt, että se käyttää tietomalleja kaikissa omaperustaisissa rakennuskohteissaan, Oksama kertoo. Myös infrarakentamisen puolella tietomalleja käytetään entistä enemmän, ja esimerkiksi siltoja rakennettaessa tietomallin tilaamisesta on tulossa vakiokäytäntö. Tietomallinnusta käytettäessä rakennusmateriaalilla ei ole väliä, ja teknologiaa on hyödynnetty niin teräs-, betoni- kuin puurakentamisessakin. Koska rakennukset ovat yhä monimutkaisempia, monet suunnittelutoimistot tekevät suunnitelmansa joka tapauksessa mallintamalla laadun varmistamiseksi.

ALKUVAIHE VAATII PANOSTUSTA

Tietomallintaminen edellyttää hankkeen alkuvaiheessa enemmän aikaa ja panostusta kuin piirustukset, sillä rakenneratkaisut täytyy lyödä lukkoon tietomallia tehtäessä. Rakentamisen mahdolliset ongelmakohdat ratkotaan työmaan sijaan tietokoneen ruudulla.

− Ennen piirustuksissa esitettiin esimerkiksi se, millaiset paikallavalurakenteiden raudoitukset tarvitaan. Nyt suunnittelija voi nähdä ruudulta, minkä kokoisia raudat ovat ja mahtuvatko ne rakenteisiin. Kun käytetään malleja, ei tule enää sellaisia virheitä, että esimerkiksi elementit törmäisivät toisiinsa, Oksama sanoo. Tämä saattaa vaatia enemmän työtä suunnittelijalta, mutta säästää aikaa itse rakennusvaiheesta. Lisäksi tietomalli hyödyttää laajasti niin tehtaita, työmaata kuin muitakin projektin osapuolia.

− Rakennuksen tilaajan näkökulmasta tietomallin käyttö takaa sen, että hanke etenee yleensä sujuvasti. Tietomallin avulla voidaan varmistaa, että lopputulos vastaa tilausta, ja lisäksi esimerkiksi rakennuksen energiaratkaisut voidaan suunnitella tarkasti ennakolta. Rakentajalle malli puolestaan tarjoaa helposti ymmärrettävää tietoa siitä, mitä ollaan tekemässä. Jos kohteessa on monimutkaista talotekniikkaa, tietomalli näyttää piirustuksia selkeämmin, missä vaikkapa putket kulkevat. Mallista voidaan myös irrottaa työvaihekohtaisia havainnekuvia. Loppukäyttäjän kannalta tietomallinnuksen etu on, että niiden avulla voidaan varmistaa, että rakennuksen tiloista tulee käyttäjien kannalta optimaaliset. Tätä on hyödynnetty erityisesti sairaaloita rakennettaessa.

−Sairaalahankkeiden suunnitteluvaiheessa lääkärit ja hoitajat on otettu mukaan virtuaaliselle kierrokselle, jossa he voivat arvioida, ovatko esimerkiksi leikkaussalien tilat toimivat, Sampo Oksama kertoo.

Kotimaassa hyvä esimerkki tästä on loppuvuodesta valmistuva Järvenpään uusi sosiaali- ja terveyskeskus JUST, joka valittiin alkukesästä vuosittaisen Tekla BIM-awards -kilpailun voittajaksi. Palkinnosta päättäneen raadin vakuutti tapa, jolla tietoa käytettiin rakennuksen suunnittelun, toteuttamisen ja johtamisen tasolla.

− Suomalaiset projektit ovat pärjänneet globaalissakin kilpailussa todella hyvin myös aiempina vuosina. Tietomallien käytössä Suomi erottuu muista maista siinä, että meillä suunnittelu tehdään yksityiskohtaisesti, ei vain yleistasolla. 

OHJELMISTOT HELPPOKÄYTTÖISIÄ 

Tietomallien hyödyntäminen työmaalla voi kuulostaa monimutkaiselta, mutta Oksama vakuuttaa, ettei näin ole. Älypuhelimella ja tabletilla toimivat ohjelmistot ovat nykyisin huomattavasti yksinkertaisempia kuin vielä muutama vuosi sitten ja niiden käytön oppii nopeasti. Uuden teknologian hyviin puoliin kuuluu myös se, että kun mallia pystyy tarkastelemaan mukana kulkevasta mobiililaitteesta, ei työmaalta tarvitse lähteä toimiston tietokoneelle.

− Uusiin tekemisen tapoihin liittyy aina ennakkoluuloja ja tuntuu, että suomalaiset hyväksyvät muutokset vasta sitten kun ovat päässeet itse kokeilemaan, Oksama arvelee. Trimblen saaman palautteen mukaan sellaiset työntekijät, jotka ovat olleet mukana tietomalleja hyödyntävissä projektissa, ovat toivoneet voivansa käyttää tietomalleja jatkossakin.

− Kukaan ei ole enää halunnut palata vanhaan.

Tietomallinnusten edut korostuvat suurissa ja monimutkaisissa hankkeissa. Esimerkiksi Espoon Tapiolaan parhaillaan rakennettavaa metroasemaa ja sen yhteyteen nousevaa kauppakeskusta olisi Sampo Oksaman mukaan ollut lähes mahdoton suunnitella ilman tietomallinnusta.

− Maanalaisten ja -päällisten rakenteiden liittämistä toisiinsa olisi ollut todella vaikea hallita pelkkien piirustusten pohjalta. 

Toisaalta tietomalleista on hyötyä myös rakennuksissa, joissa on paljon toistoa, kuten kerrostaloissa. Usein asuinkerrostalojen kerrokset ovat identtisiä, joten yhden kerroksen mallinnuksen avulla voidaan vähentää virheitä koko talosta.

Oksama uskoo, että jatkossa tietomalleja aletaan käyttää yhä enemmän myös siinä vaiheessa, kun rakennus on valmistunut ja otettu käyttöön. Mallien tilaajat ovatkin alkaneet tutkia, millaisia malleja kannattaisi tilata, jotta niistä olisi hyötyä rakennuksen koko elinkaaren ajan. Mallit voi jo nyt saada katseltavaksi virtuaalilaseilla. Lähivuosina mixed reality tarjoaa todennäköisesti uudenlaisia mahdollisuuksia tiedon hyödyntämiseen.

− Esimerkiksi kerrostalon asukas voisi katsoa virtuaalilaseilla, missä kohtaa seinässä tai katossa kulkee sähköjohto ja vesiputki. Jossain vaiheessa teknologia kehittyy varmaan vielä siihen suuntaan, että ihminen voisikysyä putkelta, minkätyyppinen putki tämä on, Oksama visioi. 

Mikä on tietomalli?

Rakennuksen tietomalli (Building Information Modeling, BIM) on rakennuksesta digitaalisesti luotu todellisuutta vastaava virtuaalimalli. Mallit tukevat rakennuksen ja rakentamisen suunnittelua kaikissa vaiheissa ja mahdollistavat paremman analytiikan ja hallinnan kuin manuaaliset prosessit. Digitaalisesti koostetut mallit sisältävät rakennuksen täsmällisen geometrian ja tiedot, joita tarvitaan rakentamisen, osien valmistuksen ja hankintatoimen tukena rakennusvaiheessa. ■ LÄHDE: TRIMBLE

Aiheet

Tunnisteet

Yhteyshenkilö/-t

Tuomas Myllynen

Tuomas Myllynen

Lehdistön yhteyshenkilö Toimitusjohtaja Cramo Finland Oy 040 549 2311
Kaisa Tiira-Vahala

Kaisa Tiira-Vahala

Lehdistön yhteyshenkilö Markkinointipäällikkö Markkinointi & PR +358 40 768 4652

Julkaisuun liittyvää sisältöä: