Ohita
Sisäilmapoliisista, päivää!

Uutinen -

Sisäilmapoliisista, päivää!

Mistä Sisäilmapoliisi-projektissa on kyse?
Tutkijat Panu Harmo ja Jorma Selkäinaho Aalto-yliopiston Sähkötekniikan ja automaation laitokselta:


”Sisäilmapoliisi-tutkimusprojekti kehittää uusia instrumentteja ja menetelmiä, joiden avulla voidaan mitata, tunnistaa ja paikantaa sisäilman haitta-aineiden lähteitä rakennuksissa. Niiden avulla mahdollisiin sisäilmaongelmiin kyetään puuttumaan aiempaa tehokkaammin ja varhaisemmassa vaiheessa. Projekti aloitettiin keväällä 2016, ja se jatkuu vuoden 2018 loppuun.”

Mistä idea Sisäilmapoliisi-hankkeelle kumpusi?
Professori Arto Visala Aalto-yliopiston Sähkötekniikan ja automaation laitokselta:

”Sisäilmaongelmat ovat olleet tapetilla jo pitkään. Aalto-yliopiston Sähkötekniikan ja automaation laitoksella oli kokemusta ja osaamista erilaisten automaatiolaitteiden, kuten mittaus- kuin ohjausjärjestelmien suunnittelusta ja toteutuksesta monissa erilaisissa sovelluskohteissa. Tätä osaamista haluttiin käyttää sisäilmaongelmien ratkaisuun. Aalto-yliopiston Rakennustekniikan laitos oli itsestään selvä kumppani tällaiseen tutkimukseen ja kehitystyöhön.”

Millaisia tavoitteita Sisäilmapoliisi-hankkeella on? 
Apulaisprofessori Heidi Salonen Aalto-yliopiston Rakennustekniikan laitokselta:


”Tavoitteena on kehittää menetelmiä, joilla saadaan reaaliaikaista tietoa sisäilman koetusta ja mitatusta laadusta reaaliaikaisesti sekä kustannustehokkaasti, jotta voitaisiin löytää syitä sisäilmaongelmiin.

Akateemisena tavoitteena on tulosten julkaisu, jolloin tieto leviää tehokkaasti myös hankkeen ulkopuolelle. Hankkeeseen osallistuvien yritysten tavoitteena on saada lisää tietoa sisäilmaongelmista ja niiden ratkaisuista, mutta myös kaupallistaa ja ottaa käyttöön hankkeen tuloksia omassa toiminnassaan.” 

Mitkä tahot osallistuvat hankkeeseen? 

Tutkija Raimo Mikkola Aalto-yliopiston Rakennustekniikan laitokselta:


”Projektiin osallistuu Aalto-yliopiston sähkötekniikan ja automaation sekä rakennustekniikan laitosten tutkijoiden lisäksi joukko yrityksiä ja yhteisöjä. InspectorSec, RF SensIT ja SmartWatcher tekevät mittausjärjestelmiä, joiden avulla voidaan havaita sisäilmaongelmia. Lassila & Tikanoja, Sisäilmatutkimuspalvelut Elisa Aattela, Ilmastointimittaus Lind ja Cramo käyttävät tai suunnittelevat käyttävänsä erilaisia sisäilman mittausjärjestelmiä omassa palveluliiketoiminnassaan. Dynaamiset rakenteet ry. kehittää eristeitä, joista ei synny haitta-aineita sisäilmaan. Aalto-yliopistokiinteistöt omistaa ja hallinnoi kiinteistöjä, joissa mahdolliset sisäilmaongelmat halutaan havaita jo syntyvaiheessaan.”

Miten hankkeesta kertyvää tietoa voidaan hyödyntää ja missä?
Panu Harmo:


”Lisääntynyt tieto sisäilmaongelmien syistä ja niiden kartoittamisesta välittyy eteenpäin raportteina ja julkaisuina, mutta myös tutkijoiden ja osallistuvien yritysten henkilöiden kokemuksina. Projektiin osallistuvat yritykset voivat jo projektin aikana ottaa käyttöön projektissa kehitettyjä menetelmiä ja laitteita, ja niiden pohjalta kehittää omia tuotteitaan sekä palveluitaan.

Mittausjärjestelmäyritykset tuovat markkinoille uusia ja parannettuja mittausjärjestelmiä, joilla voidaan todentaa rakenteiden eristeiden päästöttömyys. Palveluyritykset ottavat uusia järjestelmiä käyttöön, ja kiinteistön omistaja voi hyödyntää palveluntarjoajien entistä parempaa osaamista.”

Mitä hankkeessa tehdään tällä hetkellä?
Panu Harmo:


”Keväällä valmistui diplomityö aiheesta Esineiden Internet -pohjainen sisäilmaston laadun mittausjärjestelmä. Sovelluksessa käytettiin valmiita edullisia antureita ja mikrokontrollereita yhdistettynä kaupalliseen pilvipalvelusovellukseen, ja se mittaa lämpötilaa, kosteutta, hiilidioksidia, haituvia orgaanisia yhdisteitä, valoisuutta, meluisuutta, pölyisyyttä sekä ilmanpainetta. Kuudessa koulussa mitattiin olosuhteita kahden viikon aikana, ja sekä opettajilta että oppilailta kerättiin palautetta koetusta sisäympäristön laadusta. Tulosten käsittely on vielä kesken, mutta jo tässä vaiheessa on selvää, että uusia mittauksia ja hyviä ideoita kaivataan lisää.”

Millaisia tuloksia tutkimuksesta on jo saatu?
Jorma Selkäinaho:


”Laboratoriokokeissa olemme havainneet, että homeiden erittämiä aineita leviää vesiaerosolien mukana ilmaan. Myös eräät siivouksessa käytetyt aineet leviävät ilmaan vesiaerosoleina, vaikka ne eivät ole huoneenlämmössä haihtuvia aineita. Homeiden tuottamien aineiden lisäksi ihmiset voivat näin ollen altistua myös eräille siivouskemikaaleissa käytetyille ainesosille. Pyrimme tiivistämään vettä ilmasta ja mittaamaan reaaliaikaisesti tiivistetyn veden pintajännitystä ja sähkönjohtokykyä. Nämä suureet indikoivat ilman epäpuhtauksia.

Rikkivety eli vetysulfidi on mahdollinen sisäilmaongelma. Sitä voi tulla sisäilmaan muun muassa viemäreistä ja kosteuden vaurioittamista kipsimateriaaleista. Hopea tummuu ilmassa olevien sulfidien takia, ja tähän ilmiöön perustuva mittausmenetelmä on todettu toimivaksi ja sitä kehitetään edelleen.”

Mikä on Cramon osuus hankkeessa?
Projektipäällikkö Mika Aalto, Cramo:


”Cramo on osallistunut Sisäilmapoliisi-hankkeeseen alusta asti, ja jatkossa testaamme kehittämiämme laitteita käytännössä. Tämä täydentää rakennusaikaista olosuhdehallintapalveluamme, jossa tarjoamme asiakkaallemme kokonaisvaltaista olosuhdehallintaa esimerkiksi rakennusaikaisen työturvallisuuden näkökulmasta. Sillä voidaan myös parantaa rakentamisen laatua ja antaa loppukäyttäjille turvallinen työskentely- ja asumisympäristö."

Linkit

Aiheet

Tunnisteet

Yhteyshenkilö/-t

Tuomas Myllynen

Tuomas Myllynen

Lehdistön yhteyshenkilö Toimitusjohtaja Cramo Finland Oy 040 549 2311
Kaisa Tiira-Vahala

Kaisa Tiira-Vahala

Lehdistön yhteyshenkilö Markkinointipäällikkö Markkinointi & PR +358 40 768 4652

Julkaisuun liittyvää sisältöä:

Cramo - täyden palvelun rakennuskonevuokraamo

Cramo on täyden palvelun rakennuskonevuokraamo, joka tarjoaa myös rakentamista, saneeraamista ja kunnossapitoa tukevia palveluja. Kannamme vastuun paitsi hyvästä asiakaspalvelusta, myös toimitusten aikatauluista ja kaluston ja palveluiden ensiluokkaisesta laadusta. Haluamme lisätä asiakkaidemme tehokkuutta ja tuottavuutta työmaapalveluiden ja digitaalisten ratkaisujen avulla.

Asiakaskuntaamme kuuluu yrityksiä rakennusteollisuuden ja muun teollisuuden, kaupan sekä julkisen sektorin alalta. Lisäksi palvelemme kuluttajia.

Cramo Finland Oy on osa Cramo-konsernia ja Boels Rental -yhtiötä. Olemme alamme johtavia tekijöitä Pohjoismaissa ja Baltiassa. Cramo Finland työllistää n. 450 henkilöä 50 toimipisteessä kautta maan. Cramo Finlandin liikevaihto on 95,2 milj. euroa (2019). Palvelemme n. 17 000 asiakasta.

Olemme jakamistalouden edelläkävijöitä. Tutustu meihin osoitteessa www.cramo.fi

Cramo Finland Oy
Kalliosolantie 2
01740 Vantaa
Finland