Ohita
Olosuhteiden kapellimestari tahdittaa duurissa

Uutinen -

Olosuhteiden kapellimestari tahdittaa duurissa

Olosuhteista on paljon tunnettuja fraaseja, joilla on yleensä negatiivinen kaiku. Asioita tehdään olosuhteiden pakosta, olosuhteista huolimatta tai selitetään vallitsevilla olosuhteilla. Olosuhteita voidaan kuitenkin muuttaa ja hallita niin, että ne ovat optimaaliset tietyn tehtävän suorittamiseen. Tästä on kyse myös Cramon Olosuhdehallinnan palvelussa.

Kylmyys, kosteus ja pöly aiheuttavat helposti viivästystä ja vaikeuttavat työtä rakennustyömaalla. Pahimmillaan puhutaan mittavista taloudellisista tappioista ja terveyshaitoista. Kun olosuhteet pystytään pitämään tasaisina, aikataulu pitää ja lopputulos on laadukas.

Olosuhdehallinnan palvelukokonaisuus on jaettu kolmeen helposti ymmärrettävään palvelupakettiin, jotka ovat rakentamisenaikainen olosuhdehallinta, käytönaikainen olosuhdehallinta ja pölynhallinta. Tarjoamme palvelun avaimet käteen periaatteella. Palvelu sisältää tarvekartoituksen, suunnittelun, asennuksen, ylläpidon ja purkamisen. Pystymme seuraamaan työmaan olosuhteita ja antamaan asiakkaalle tarkkaa tietoa tarvittavista toimenpiteistä.

Rakentamisen aikainen olosuhdehallinta varmistaa laadun dokumentoidusti

Suunnittelutyö aloitetaan jo työmaan perustaisvaiheessa ja siinä määritellään tulevat tarpeet lämmityksen, kuivauksen, pölynhallinnan ja kosteusmittauksen osalta. Kun kokonaisuus on hyvin suunniteltu, pystytään olosuhteet optimoimaan sujuvasti runkotyövaiheesta vesikatto- ja julkisivuvaiheeseen ja edelleen sisätöiden osalta. Näin pystytään minimoimaan viivästykset ja varmistamaan mm. rakenteiden kuivuminen.

Uusi kvartsipölyasetus asettaa tarkat vaatimukset myös pölynhallinnalle. Cramo toteuttaa työmaalla pölynhallinnan kattavan kokonaisratkaisun sisältäen osastoinnit, ali-/ylipaineistukset, kohdepoistoratkaisut sekä keskuspölynimurijärjestelmät asennuksineen ja ylläpitoineen. Cramon toimittama eGate- mittausjärjestelmä, jolla hoidetaan myös kosteuden ja lämpötilan seuranta, pystyy mittaamaan työmaan pölymääriä reaaliaikaisesti. Pölynhallinnan palvelukokonaisuus on ostettavissa myös erikseen.

Rakentamisen aikaisen olosuhdehallinnan pakettiin sisältyy reaaliaikaisen raportoinnin lisäksi myös kattava dokumentointi eri toteutusvaiheista läpi koko työmaan keston.


Käytön aikainen olosuhdehallinta

Seuranta ei pääty rakennuksen käyttöönottoon ja erityisesti elinkaarimallia noudattavissa rakennuskohteissa noudattavissa rakennuskohteissa on erittäin tärkeää pystyä todentamaan rakenteiden toimivuus ja kiinteistön ohjeiden mukainen käyttö myös rakentamisvaiheen jälkeisinä vuosina. Myös käytön aikainen olosuhdehallinta suunnitellaan jo projektin alkumetreillä, sillä näin voidaan varmistaa antureiden järkevä sijoittelu ja mittaustulosten optimaalinen laatu. Käytön aikana voidaan seurata mm. sisäilman laatua erilaisilla mittauksilla ja asiakas voi seurata tavoitearvojen täyttymistä reaaliaikaisesti omalta tietokoneeltaan. Mikäli mittaustuloskissa havaitaan poikkeuksia, Cramo auttaa tilanteen korjaamisessa esim. kuivauskaluston tai desinfiointipalvelun avulla.

Miksi paketoida?

Olosuhdehallinnan palvelupaketin etuna on ennen kaikkea helppous asiakkaalle. Cramon ammattilaiset huolehtivat, että jokainen olosuhteisiin vaikuttava yksityiskohta tulee katettua, varmistaa läpinäkyvän, reaaliaikaisen raportoinnin ja sitä myöden erittäin kattavan ja laadukkaan dokumentoinnin. Vastaamme myös kaluston oikea-aikaisesta toimituksesta eri työvaiheisiin sekä sen asennuksesta. Työmaan henkilökunta perehdytetään olosuhdehallinnan käytäntöihin ja palveluun sisältyvä projektipäällikkö toimii yhdyslinkkinä asiakkaan ja Cramon välillä.

Olosuhteet ovat hallittavissa ja niillä voidaan myös perustella projektin onnistuminen! Lataa tästä ilmainen Olosuhdehallinnan ostajan opas

Aiheet

Tunnisteet

Yhteyshenkilö/-t

Mika Aalto

Mika Aalto

Asiantuntija Olosuhdehallinta, Palvelut +358 40 502 3877

Julkaisuun liittyvää sisältöä: