Ohita
Cramo edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista

Uutinen -

Cramo edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista

YK:n laatimilla kestävän kehityksen tavoitteilla ehkäistään globaaleja haasteita, kuten köyhyyttä, epätasa-arvoa, ilmastonmuutosta ja ympäristön tilan heikkenemistä sekä edistetään esimerkiksi rauhan ja oikeudenmukaisuuden toteutumista. 17 tavoitetta kytkeytyvät toisiinsa ja niiden toteuttamisella pyritään luomaan parempi ja kestävämpi tulevaisuus vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteet koskettavat jokaisen ihmisen, julkisen toimijan, kansalaisjärjestön ja yrityksen toimintaa.

Tässä julkaisusarjassa kerromme, miten me Cramossa edistämme näiden kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Pyrimme toiminnassamme huomioimaan kaikki 17 tavoitetta, mutta olemme tunnistaneet listasta kolme tavoitetta, joihin toimintamme erityisesti vaikuttaa.

#5 Sukupuolten tasa-arvo. Monimuotoisuutta korostava yrityskulttuuri kehittää Cramoa yrityksenä toivottuun suuntaan. Tavoitteenamme on nostaa operatiivisissa tehtävissä naisten osuus 15 prosenttiin ja johtajistossa 20 prosenttiin vuoteen 2023 mennessä. Sukupuolten tasa-arvo on tärkeä tavoite myös asiakkaidemme keskuudessa ja olemmekin yhdessä muutamien suurimpien asiakkaidemme kanssa kehittäneet esimerkiksi työmaataukotilaratkaisuja, jotka mahdollistavat muun muassa erilliset pukutilat miehille ja naisille.

#8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua. Turvallisuus on ensisijainen tavoitteemme ja keskeinen vaatimus liiketoimintamme harjoittamiselle. Pyrimme konsernitasolla kunnianhimoiseen nolla työtapaturmaa vuodessa -tavoitteeseen, jonka toteutumista edistävät selkeät prosessit ja ohjeistukset kaluston oikean ja turvallisen käytön varmistamiseksi. Turvallisuustyöhön kuuluu myös riskiarviointien tekemistä ja potentiaalisten uhkien tunnistamista.

#12 Vastuullista kuluttamista. Cramon liiketoimintamalli perustuu jo itsessään resurssien vastuulliselle jakamiselle, mutta meille on tärkeää yhdessä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa edelleen vähentää vuokralaitteiden negatiivisia ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia. Pyrimme tähän panostamalla kaluston kestävän käytön opastamiseen, kuljetusten ja logistiikan optimointiin sekä kestävän hankinnan prosessien varmistamiseen. Olemme Cramon Suomen toiminnoissa laatineet sitoumuksen työkonealan green deal -sopimukseen ja sitoumuksessa asetetut tavoitteet minimoivat erityisesti negatiivisia ympäristövaikutuksia sekä omassa että asiakkaidemme toiminnassa. Olemme esimerkiksi lanseeranneet Cramo Eco Choice -tuoteperheen, jonka avulla kannustamme asiakkaitamme suosimaan uusiutuvan energian käyttöä.Tuoteperheeseen kuuluu päästöttömiä ja hybridivaihtoehtoja diesel- ja bensiinikäyttöisille laitteille. Lue lisää Cramon green deal -sitoumuksesta.

Edistämme muun muassa näiden toimien kautta kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista ja kestävämmän tulevaisuuden rakentamista vuoteen 2030 mennessä. Toimi sinäkin kanssamme tärkeän asian puolesta!

Tutustu Cramon arvoihin.

Aiheet

Yhteyshenkilö/-t

Tuomas Myllynen

Tuomas Myllynen

Lehdistön yhteyshenkilö Toimitusjohtaja Cramo Finland Oy 040 549 2311
Kaisa Tiira-Vahala

Kaisa Tiira-Vahala

Lehdistön yhteyshenkilö Markkinointipäällikkö Markkinointi & PR +358 40 768 4652

Julkaisuun liittyvää sisältöä:

Cramo - täyden palvelun rakennuskonevuokraamo

Cramo on täyden palvelun rakennuskonevuokraamo, joka tarjoaa myös rakentamista, saneeraamista ja kunnossapitoa tukevia palveluja. Kannamme vastuun paitsi hyvästä asiakaspalvelusta, myös toimitusten aikatauluista ja kaluston ja palveluiden ensiluokkaisesta laadusta. Haluamme lisätä asiakkaidemme tehokkuutta ja tuottavuutta työmaapalveluiden ja digitaalisten ratkaisujen avulla.

Asiakaskuntaamme kuuluu yrityksiä rakennusteollisuuden ja muun teollisuuden, kaupan sekä julkisen sektorin alalta. Lisäksi palvelemme kuluttajia.

Cramo Finland Oy on osa Cramo-konsernia ja Boels Rental -yhtiötä. Olemme alamme johtavia tekijöitä Pohjoismaissa ja Baltiassa. Cramo Finland työllistää n. 450 henkilöä 50 toimipisteessä kautta maan. Cramo Finlandin liikevaihto on 95,2 milj. euroa (2019). Palvelemme n. 17 000 asiakasta.

Olemme jakamistalouden edelläkävijöitä. Tutustu meihin osoitteessa www.cramo.fi

Cramo Finland Oy
Kalliosolantie 2
01740 Vantaa
Finland