Ohita
Aalto-yliopiston tutkimusprojekti kehittää uusia menetelmiä sisäilmaongelmien ennakointiin – Cramo mukana hankkeessa

Uutinen -

Aalto-yliopiston tutkimusprojekti kehittää uusia menetelmiä sisäilmaongelmien ennakointiin – Cramo mukana hankkeessa

Rakennuskonevuokraamo Cramo on mukana Aalto-yliopiston Sisäilmapoliisi-tutkimusprojektissa, jossa kehitetään uudenlaisia menetelmiä sisäilmaongelmien tunnistamiseksi nykyistä varhaisemmassa vaiheessa.

Aalto-yliopistossa tänä keväänä aloitettu Sisäilmapoliisi-tutkimusprojekti tuottaa uudenlaisia mittausmenetelmiä, joiden avulla rakennusten mahdollisiin sisäilmaongelmiin voidaan puuttua nykyistä tehokkaammin. Projektissa kehitetään langattomia mittausjärjestelmiä, joilla rakennuksista voidaan paikantaa sisäilmaongelmien lähteitä. Näin ongelmien korjaaminen päästään aloittamaan varhaisemmassa vaiheessa kuin nykyisin. Hankkeesta hyötyvät paitsi rakennusten käyttäjät, myös niiden omistajat ja huoltoyhtiöt, sillä uusien laitteiden ansiosta rakennusten korjauskustannukset saadaan laskemaan.

Koska sisäilmahaittoja aiheuttavat monet eri tekijät, ei ongelmien syytä ole mahdollista selvittää yhdellä laitteella tai menetelmällä. Sisäilmapoliisi-tutkimusprojektissa kokeillaankin useita erilaisia mittauksia ja menetelmiä.

”Keskeisiä menetelmiä ovat esimerkiksi haitta-aineiden pitoisuuksien mittaaminen vesihöyryä kondensoimalla, erilaiset optiset menetelmät ja rakenteisiin asennettavat anturit, joiden avulla seurataan sellaisia rakenteissa muodostuvia olosuhteita, jotka mahdollistavat esimerkiksi mikrobiologisten haitta-aineiden syntymisen”, kertoo tutkija Panu Harmo Aalto-yliopiston sähkötekniikan ja automaation laitokselta.

Cramo testaa laitteita asiakkaidensa kanssa

Projektin tutkimusosuudesta vastaa kuusihenkinen tutkijaryhmä, johon kuuluu tutkijoita Aalto-yliopiston sähkötekniikan ja automaation sekä rakennustekniikan laitoksilta. Lisäksi hankkeeseen osallistuu useita yrityskumppaneita, muun muassa rakennuskoneita vuokraava ja useita eri palveluita tuottava Cramo. Tällä hetkellä Cramo tarjoaa asiakkailleen rakennusaikaista olosuhdehallintapalvelua, jonka osana ovat rakennusaikainen kosteudenhallinta, kosteudenhallintaan liittyvät suunnitelmat sekä mittaukset, rakenteiden koneellinen kuivaus, rakennusaikainen lämmitys ja pölynhallinta.

”Cramo tulee tekemään Sisäilmapoliisi-projektiin kuuluvia kenttätutkimuksia ja testaamaan laitteita niiden kehittämisvaiheessa”, kertoo Cramon projektipäällikkö Mika Aalto.

Sisäilmapoliisi-tutkimusprojektissa kehitettävillä langattomilla olosuhdemittareilla rakentamisen aikana vallitsevia olosuhteita on mahdollista seurata reaaliajassa ja niiden muutoksiin voidaan reagoida nopeasti. Näin esimerkiksi korjausremonttien onnistumista voidaan tulevaisuudessa valvoa nykyistä vaivattomammin.

”Mahdollisuus päästä hyvään lopputulokseen on sitä parempi, mitä varhaisemmassa vaiheessa pystymme reagoimaan ongelmien aiheuttajiin, ja pääsemme vaikuttamaan esimerkiksi rakenteiden kuivumisaikoihin sekä rakentamisen aikatauluihin”, Aalto sanoo.

Sisäilmapoliisi-tutkimusprojektin rahoituksesta 60 prosenttia tukee Tekesiltä, noin 30 prosenttia Aalto-yliopistolta ja loput yrityskumppaneilta. Tutkimushanke kestää vuoden 2018 loppuun.

Lisätietoja:

Mika Aalto, projektipäällikkö, Cramo

mika.aalto@cramo.com p.010 661 2504

Panu Harmo, tutkija, Aalto-yliopisto

panu.harmo@aalto.fi,p. 050 3316 803

Aiheet

Tunnisteet

Yhteyshenkilö/-t

Mika Aalto

Mika Aalto

Asiantuntija Olosuhdehallinta, Palvelut +358 40 502 3877

Julkaisuun liittyvää sisältöä:

Cramo - täyden palvelun rakennuskonevuokraamo

Cramo on täyden palvelun rakennuskonevuokraamo, joka tarjoaa myös rakentamista, saneeraamista ja kunnossapitoa tukevia palveluja. Kannamme vastuun paitsi hyvästä asiakaspalvelusta, myös toimitusten aikatauluista ja kaluston ja palveluiden ensiluokkaisesta laadusta. Haluamme lisätä asiakkaidemme tehokkuutta ja tuottavuutta työmaapalveluiden ja digitaalisten ratkaisujen avulla.

Asiakaskuntaamme kuuluu yrityksiä rakennusteollisuuden ja muun teollisuuden, kaupan sekä julkisen sektorin alalta. Lisäksi palvelemme kuluttajia.

Cramo Finland Oy on osa Cramo-konsernia ja Boels Rental -yhtiötä. Olemme alamme johtavia tekijöitä Pohjoismaissa ja Baltiassa. Cramo Finland työllistää n. 450 henkilöä 50 toimipisteessä kautta maan. Cramo Finlandin liikevaihto on 95,2 milj. euroa (2019). Palvelemme n. 17 000 asiakasta.

Olemme jakamistalouden edelläkävijöitä. Tutustu meihin osoitteessa www.cramo.fi

Cramo Finland Oy
Kalliosolantie 2
01740 Vantaa
Finland